உலகளாவிய அணுசக்தி சோதனை தடை ஒப்பந்தம்- புடின் ரத்து

உலகளாவிய அணுசக்தி சோதனை தடை ஒப்பந்தம்-  புடின் ரத்து

1996 இல் ரஷ்யாவுடன் விரிவான அணுசக்தி சோதனை தடை ஒப்பந்தத்தில் அமெரிக்கா கையெழுத்திட்டது, ஆனால் 2000 இல் ரஷ்யா செய்ததைப் போல ஒப்பந்தத்தை அங்கீகரிக்கத் தவறியது. சர்வதேச அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யும் சட்டத்தில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் வியாழக்கிழமை கையெழுத்திட்டார். முதலில் 1996 இல் கையெழுத்திட்டு 2000 இல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விரிவான