Uncategorized

பாரதி இலக்கிய சங்கம்

சிவகாசி அக்டோபர் மாத இலக்கிய சந்திப்பும் படைப்பரங்கமும், கவிஞரும் அன்னம் பதிப்பகத்தின் உரிமையாளருமான மீரா அவருக்கான அஞ்சலியுடன் இந்த மாத இலக்கிய சந்திப்பு ஆரம்பமானது . நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்க சென்னையிலிருந்து கவிஞர் ஞானக் கூத்தன்…