யூதர்களுக்கும் கிறுஸ்தவப் போராளிகளுக்கும் எதிரான ஜிகாத்

ஷேக் உஸ்மான் பின்-முகம்மது பின்-லேடன் இன்ன பிறர் (மொ.கு: இன்றைய ஆஃப்கானிஸ்தான் போரைப் புரிந்துகொள்ள ஒரு முக்கியமான ஆவணம் என்பதால் மட்டுமே இந்த மொழிபெயர்ப்பு முயற்சி. இது ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. அராபிய மூலம் இங்கே.…