நான் வானவியலுக்கு புதியவன். நான் எந்த தொலை நோக்கியை வாங்குவது ?

வானவியல் கேள்விகள் கேள்வி: நான் வானவியலுக்கு புதியவன். நான் எந்த தொலை நோக்கியை வாங்குவது ? பதில்: அமெச்சூர் வானவியலுக்கு நல்வரவு. 4.5 இன்ச் ரிஃப்லக்டர் தொலைநோக்கி நல்ல ஆரம்ப தொலைநோக்கி. ஆனால் உங்களது…