இன்னொரு மனசு.

விழி. பா. இதயவேந்தன். சுற்றிலும் வெட்டவெளி குடிவந்த புதிதில் அக்கம் பக்கம் கூப்பிட ஒரு ஆள்கூட கிடைக்காத ஓர் தனிமை அப்புறம் வருசா வருசம் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாய் கான்கிரீட் கட்டிடங்கள் உதயமானது. மழைக்காலங்களில் மேட்டிலிருந்து…

கற்கள்

விழி . பா. இதய வேந்தன் அவள் காய்ந்த விறகுக் குச்சி போல இருந்தாள். தடுக்கி விழுந்தால் விழுந்து நொறுங்கி விடுவது போலத் தோற்றம். மேனி வறண்டு போயிருந்தது. செதில் செதில்களாய்ச் சுருக்கம். குட்டையான…