பாரிஸில் 12-13 நவம்பர் 2005-ல் 32-ஆவது இலக்கியச் சந்திப்பு

யோகன் கண்ணமுத்து தேவதாஸ் யமுனா ராஜேந்திரன் , அருந்ததி யோகரத்தினம், எஸ் எம் எம் பஷீர் அருந்ததி திலகபாமா, இன்பா, ரஞ்சனி ஜென்னி