37 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 37

ரேவதி மணியன் சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 37 பிடிஎஃப் கோப்பு இந்த வாரம் तृतीया विभक्तिः (tṛtīyā vibhaktiḥ) Instrumental Case மூன்றாவது வேற்றுமை உருபு (ஆல்) பற்றி அறிந்து கொள்வோம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள…

35 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 35

ரேவதி மணியன் இந்த வாரம் यदा – तदा (yadā – tadā) when – then என்பதைப் பற்றி அறிந்துகொள்வோம். வாக்கியம் எக்காலத்தில் இருந்தாலும் यदा – तदा என்பது உருமாற்றம் பெறாது…

34 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 34

ரேவதி மணியன் சென்ற வாரம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஆரம்பித்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை அதாவது காலம், எல்லை , மற்றும் அளவு பற்றிக் குறிப்பிடும்போது तः …. पर्यन्तम् (taḥ… paryantam)…

33 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 33

ரேவதி மணியன் சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் பகுதி 33 இந்த வாரம் तः …. पर्यन्तम् அதாவது இருந்து ….வரை என்பதைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம். तः என்பதைப் பற்றி ஏற்கனவே सप्त ‘क’काराः வில்…

32 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 32

ரேவதி மணியன் சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் பகுதி 32 இந்த வாரம் च, एव, इति மற்றும் अपि ஆகியவற்றைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வோம். கீழே உள்ள உரையாடலை கவனிப்போமா ? वरुणः – ” भोः…

‘கூத்துக் கலை அன்றும் இன்றும்’…

ப.இரமேஷ் – தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை அடையாளப்படுத்தும் கலைகளில் கூத்தும் ஒன்றாக விளங்குகிறது. நெஞ்சை அள்ளும் நிகழ்த்து கலைகளுள் தெருக்கூத்தும் ஒன்று, கூத்துக்கலை இசைக்கலையைப் போலவே பழமை வாய்ந்தது என்பார் மயிலை சீனி வேங்கடசாமி. தமிழ்…

31 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 31

ரேவதி மணியன் இந்த வாரம் यदि – तर्हि ( yadi – tarhi)அதாவது If – then (ஆல் – பிறகு) என்ற நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட (Conditional) வாக்கியங்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம். உதாரணமாக…

30 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 30

ரேவதி மணியன் सम्बोधनरूपाणि ( sambodhanarūpāṇi) விளி வேற்றுமை (எட்டாம் வேற்றுமை)பற்றி இந்த வாரம் அறிந்து கொள்வோம். ’விளித்தல்” என்றால் ‘அழைத்தல்’ என்று பொருள். இதற்கு தனியாக வேற்றுமை உருபு கிடையாது. இது முதல்…

சுவாரஸ்யமான புகைப்படங்கள்

கோவிந்த் ஸ்டூடண்ட் ஜெராக்ஸில் சாமி படம். டோஹா கட்டார் விமான நிலையத்தில் ராமாயண காட்சிகள் செக்யூரிட்டி தாண்டிவந்து வழியனுப்பும் அரசாங்க அதிகாரி

29 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 29

ரேவதி மணியன் சென்றவாரம் எதிர்காலத்தில் வாக்கியங்களை அமைக்கும்போது வினைச்சொற்கள் எப்படி மாறுகின்றன என்பதைப்பற்றி விரிவாகப்பார்த்தோம். இந்தவாரம் மேலும் சில பயிற்சிகளைச் செய்வோம். இதுவரை நிகழ்காலம், இறந்தகாலம் மற்றும் எதிர்காலத்தில் வாக்கியங்களை அமைப்பதுபற்றி படித்தோம். இனி…

28 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 28

ரேவதி மணியன் இந்த வாரம் எதிர்காலத்தில் (भविष्यत्काल: – Future Tense ) வினைச்சொற்களை (क्रियापदानि – Verb) உபயோகித்து வாக்கியங்களை அமைப்பது பற்றி பார்ப்போம். கீழே மூன்று காலங்களிலும் தன்மையிலும் , படர்க்கையிலும்,…

27 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 27

ரேவதி மணியன் சென்ற வாரம் கொடுக்கப்பட்டிருந்த भूतकालः (bhūtakālaḥ) Past Tense அட்டவணையை ஒருமுறை உரத்துப் படித்துக் கொள்ளவும். பிறகு கீழேயுள்ள உரையாடலைப் படித்தால் நன்கு புரிந்துகொள்ள முடியும் என்று நம்புகிறேன். இப்போது இரு…

26 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 26

ரேவதி மணியன் இந்த வாரம் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த விஷயங்களை அதாவது இறந்த காலத்தில்( भूतकालः) Past Tense எப்படிச் சொல்வது என்று விரிவாகக் காண்போம். இதுவரை நிகழ்காலத்தில் (Present Tense) வினைச்சொற்களை எப்படிச்…

24 சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 24

ரேவதி மணியன் இந்த வாரம் कथम् ? (katham ?) எப்படி ? (How ?)என்ற வினாச்சொல்லை எப்படி உபயோகிக்கவேண்டும் என்பதைப்பற்றி விரிவாகக் காண்போம். उदा – अश्वः कथं गच्छति ? (aśvaḥ…

23 சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம்

ரேவதி மணியன் இந்த வாரம் कुतः (kutaḥ)எங்கிருந்து ?( From where? ) என்ற வினாச்சொல்லைப்பற்றித் தெரிந்து கொள்வோம். ஐந்தாம் வேற்றுமையைப் பற்றி விரிவாகத் தெரிந்து கொள்வோம் . இதுவரை कः/का/किम ?(kaḥ/ kā…

22 சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 22

ரேவதி மணியன் சென்ற வாரம் இரண்டாம் வேற்றுமை (द्वितीया विभक्तिः ) எடுத்துக்காட்டில் बालः फलम् खादति (சிறுவன் பழம் சாப்பிடுகிறான்)என்ற வாக்கியத்தில் எதை/என்ன ? (किम्) என்ற வினாவை எழுப்பும்போது बालः किम…

21 சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 21

ரேவதி மணியன் சென்ற வாரம் படித்த ’இரண்டாம் வேற்றுமை’(द्विथीया विभक्तिः -Accusative case) விதிகளைச் சற்று ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோமா ? செய்வினை வாக்கியத்தில் வினைச்சொல்லுடன் “என்ன? (What?) எதை?/ யாரை? (Whom?) என்ற வினாச்…

20 சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 20

ரேவதி மணியன் இந்த வாரம் “இரண்டாம் வேற்றுமை” பற்றிச் சற்று விரிவாகப் பார்ப்போம். கீழேயுள்ள செய்வினை (Active Voice) வாக்கியத்தை உரத்துப் படிக்கவும். बाल: पाठं पठति ! (bālaḥ pāṭhaṁ paṭhati) சிறுவன்…

19 சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 19

ரேவதி மணியன் இந்த வாரம் அன்றாட கலந்துரையாடலில் உபயோகப்படுத்துகின்ற வார்த்தைகள் மற்றும் வாக்கியங்கள் சமஸ்கிருதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வாக்கியங்களை வீட்டிலும், நண்பர்களுடனும், சக பணியாளர்களுடன் உரையாடும்போதும் உபயோகப்படுத்துங்கள். சமஸ்கிருதத்தை கலந்துரையாடல் வாயிலாக பயிற்சி செய்யவும்.…

18 சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 18

ரேவதி மணியன் இந்த வாரம் கிழமைகள் மற்றும் நாட்கள் (நேற்று, இன்று, நாளை, …) ஆகியவற்றைப் பற்றிப் தெரிந்துகொண்டு , அவற்றுடன் (कदा ?) கதா ? (kadā ?) என்ற வினாச் சொல்…

17 சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 17

ரேவதி மணியன் சென்ற வாரம் கற்றுக் கொண்ட புதிய வார்த்தைகளைச் சற்று ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோமா? விடைகளைக் கீழே சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள். 1. अत्र कार्याणि कुर्वन्ति! ___ र्या ___ ___ இங்கே பணிகள்…

16 சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 16

ரேவதி மணியன் சென்ற இதழில் कति கதி (how many?) என்ற கேள்வி சொல்லை எப்படி உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று பார்த்தோம். இந்த வாரம் कुत्र எங்கே? (Where) என்ற கேள்வி சொல்லைப் பற்றி…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 15

ராமச்சந்திர கோபால் சென்றவாரம் சில விசேஷ வினைச்சொற்களை பார்த்தோம் அவற்றை இங்கே தொடர்வோம் रामः करोति – बालकाः कुर्वन्ति गजः शृणोति – गजाः शॄण्वन्ति रामः ददाति – बालकाः ददति…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 14

ராமச்சந்திர கோபால் ஏற்கெனவே வினைச்சொற்களை பார்த்திருக்கிறோம். அவை अस्ति स‌न्ति पठति ஆகிய‌வை இவ‌ற்றை க்ரியாப‌தானி என்று அழைப்பார்க‌ள் क्रियाप‌दानि सः विद्यालये पठति ते विद्यालये पठन्ति அவர் பள்ளியில் படிக்கிறார் அவர்கள்…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 13

ராமச்சந்திர கோபால் இப்போது வாக்கியங்களில் இந்த பன்மை என்னும் பஹுவசனம் बहुवचनम्-பார்ப்போம் चषकः अस्ति அஸ்தி இருக்கிறது चषकाः सन्ति (சந்தி – இருக்கின்றன) இதே மாதிரி எல்லா ஒருமை பன்மையையும் வாக்கியங்களாக சொல்லுங்கள்…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 12

ராமச்சந்திர கோபால் चषकः டம்பள் அல்லது கோப்பை சஷகஹ चमसः ஸ்பூன் சமஸஹ घटः பானை கடஹ मन्थानः மத்து மந்தானஹ पात्रम्- பாத்திரம் பாத்ரம் मिश्रकम्- மிக்ஸி மிஷ்ரகம் पेषकम्- கிரைண்டர் பேஷகம்…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 11

ராமச்சந்திர கோபால் இப்போது சில வார்த்தைகளை அறிந்துகொள்வோம். एकम् – ஏகம் – ஒன்று – ஏகாம்பரம் போன்ற வார்த்தைகளில் வரும் ஏகம் द्वे – த்வே – இரண்டு त्रीणि த்ரீணி –…

சமஸ்கிருதம் கற்றுகொள்வோம் 10

ராமச்சந்திர கோபால் தற்போது ஒரு உரையாடலை செய்வோம். ஒருவர் ஒரு ஹோட்டலுக்குப் போகிறார். वितारकः விதாரகஹ என்றால் விற்பவர் ग्राहकः கிராஹகஹ என்றால் வாங்குபவர் भो: – போஹோ என்றால் ஹலோ அல்லது பிளீஸ்…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 9

ராமச்சந்திர கோபால் இப்போது சில வார்த்தைகளை அறிந்துகொள்வோம். दर्पण: – தர்ப்பணஹ – கண்ணாடி करदीपः – கரதீபஹ – கையில் வைத்திருக்கும் டார்ச்லைட் मण्डपः – மண்டபஹ – மண்டபம் पादत्राणम्- பாதத்ராணம்…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 8

ராமச்சந்திர கோபால் சமஸ்கிருதத்தில் அதற்கேயான ஒரு ஒழுங்கு அமைந்திருப்பதை இதுவரை படித்ததில் நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம். உதாரணமாக रामः – ராமர் शेखरः – சேகர் ஆகிய ஆண்பெயர்கள் முடிவது போலவே एषः – எஷஹ,…

சமபாத்த்தில் உறைந்து விட்ட இந்திய நடனங்கள்: (6)

வெங்கட் சாமிநாதன் (15) இனி சந்திரலேகா பக்கம் திரும்பவேண்டும். சந்திரலேகா இந்திய நடன உலகத்திலேயே விக்கிரநாசினியாக பெயர் பெற்றவர். அதாவது, இந்திய நடனம், அதன் தொடக்க காலத்திலிருந்து இன்று வரை, அதன் எல்லா வகை…

சமபாதத்தில் உறைந்து விட்ட இந்திய நடனங்கள்: (5)

வெங்கட் சாமிநாதன் (12) திரும்பவும் நான் ஒரு பழைய நிகழ்வுக்குச் செல்லவேண்டும். 1960 களில் ஒரு கதகளி நடனக் குழு, மேரி மக்தலேனா கதையை மையமாகக் கொண்ட ஒரு கதகளி நாட்டிய நிகழ்வை மேடையேற்றியது.…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் 7

ராமச்சந்திர கோபால் முந்தைய பாடத்தில் எளிய வாக்கியங்களை படித்தீர்கள். சொன்னீர்கள். ஒரு வாரம் முழுவதும் படிக்க அது மிகவும் குறைவு என்பது தெரியும். ஆகவே இந்த வாரம் சற்று நிறைய கற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வோம்…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 6

ராமச்சந்திர கோபால் இந்த பாடங்களில் இலக்கணத்தையோ அல்லது படிப்பதையோ நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதப்போவதில்லை. இந்த சமஸ்கிருத பாடங்களில் சமஸ்கிருதத்தில் பேசுவதையும் கேட்பதையுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கபோகிறேன் ஆகவே நீங்கள் இந்த பாடங்களை கற்றுகொள்ளவேண்டுமென்றால் இரண்டு…

சமபாத்த்தில் உறைந்து விட்ட இந்திய நடனங்கள்: – (4)

வெங்கட் சாமிநாதன் (7) ஏன் இந்தக் கேள்வி? ஏன் உதற வேண்டும்? சரி, இதற்குப் பதில் சொல்ல அடிப்படியான சில விஷயங்களுக்குப் போகலாம. நடனம் ஒன்றைக் கற்றுக்கொள்வது என்பது, நாம் ஒரு மொழியை,ஏதோ ஒரு…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 5

ராமச்சந்திர கோபால் உயிர்மெய் எழுத்துக்களை கவனமாக கற்றுகொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கருதுகிறேன். கூடவே இரண்டு மூன்று எழுத்துக்களை சேர்த்து எழுதும் பழக்கம் சமஸ்கிருதத்தில் உண்டு. உதாரணமாக க்ர என்ற சொல் அடிக்கடி சமஸ்கிருதத்தில் (உக்ர, சீக்ர)…

சமபாதத்தில் உறைந்த இந்திய நடனங்கள் – 3

வெங்கட் சாமிநாதன் பரத நாட்டியத்தை, சதிர் என்று இழிவாகப் பேசப்பட்ட நிலையிலிருந்தும், அதை விரைவில் எதிர்நோக்கியிருந்த அழிவிலிருந்தும் மீட்டு அதற்கு சமூகத்தில் அதுவும் ஒரு கலைனென ஒரு அங்கீகாரத்தை திரும்பப் பெற்றுத் தந்ததற்கு, இ.கிருஷ்ணய்யர்,…

சமபாதத்தில் உறைந்த இந்திய நடனஙக்ள்: (2)

வெங்கட் சாமிநாதன் தமிழ் நாட்டில் முதலில் தோற்றம் கொண்ட பக்தி இயக்கம் சுமார் ஐந்து அல்லது ஆறு ஆண்டு காலம் நீடித்த் ஒன்று. மன்னர்கள் அதன் வளர்ச்சியில் தீவிரமாக பங்கு கொண்டிருந்தனர். நாடெங்கும் கோவில்கள்…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 4

ராமச்சந்திர கோபால் ஆக எல்லா உயிரெழுத்துக்களையும் மெய்யெழுத்துக்களையும் பார்த்தாய்விட்டது. இனி உயிர்மெய் எழுத்துக்கள். தமிழில் இருப்பதுபோலவே உயிரும் மெய்யும் சேர்வது உயிர்மெய் எழுத்தாகும். க் + அ = க க் + ஆ…

சம பாதத்தில் உறைந்து விட்ட இந்திய நடனங்கள் – முன்னுரையும் முதல் பகுதியும்

வெங்கட் சாமிநாதன் பின் வரும் நீண்ட கட்டுரை, தில்லி சங்கீத நாடக அகாடமியின் காலாண்டு பத்திரிகை, சங்கீத் நாடக்’ ஆசிரியர், என்னைக் கேட்டுக் கொண்டதால் எழுதப்பட்டது. நாஙகள் பரஸ்பரம் மிகுந்த மரியாதையும் மதிப்பும் கொண்ட…

கஷ்டப்படாமல் வெண்பா செய்யுங்கள்

ராஜேஷ் அறிமுகம் வெண்பா எழுத ஆசை. என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டா, ஒண்ணும் பெருசா வேண்டாங்க. கொஞ்சமா தமிழ் தெரிஞ்சால் நலம். இதில வார்த்தைகளை எப்படி உபயோகப் படுத்தணும்ன்னு தெரியணும். அவ்வளவுதான். முதலில் அதிகம்…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 3

ராமச்சந்திர கோபால் கசடதப ஆகிய எழுத்துக்களின் நான்கு வகைகளை பற்றி பார்த்தோம் இப்போது மீத மெய்யெழுத்துக்களை பார்ப்போம். மெதுவாக போகிறதற்கு காரணம் உண்டு. இவற்றை எங்கே பார்த்தாலும் உடனே ஞாபகம் வைத்து உச்சரிக்க வேண்டும்.…

சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கொள்வோம் – 2

ராமச்சந்திர கோபால் சமஸ்கிருதத்தில் தமிழில் உள்ளதை விட அதிகமான மெய்யெழுத்துக்கள் உள்ளன. உதாரணமாக ஷ, ஸ, ஷ, ஹ, க்‌ஷ் ஆகியவற்றை பற்றி நமக்குத் தெரியும். வல்லின எழுத்துக்களான க ச ட த…